NEKOČ IN DANES

Zgodovina društva PGD Stara Vrhnika

Pisalo se je leto 1908. 28 krajanov Stare Vrhnika se 30. maja 1908 zbere ter ustanovi Prostovoljno Gasilsko Društvo Stara Vrhnika z Ivanom Mescem na čelu. Načelnik društvu podari tudi zemljo, kjer postavijo gasilsko orodišče. Na tem mestu stoji naš gasilski dom še danes. Ob ustanovitvi je društvo moralo nabaviti gasilsko črpalko, lestve, hake, šlavfne, vzdigače, čelade za podčastnike, hidrante ter drugo potrebno gasilno opremo. Operativci so se delili na brizgalničarje, varuhe in plezalce. Delo društva zanima tudi druge vaščane, ki se pričnejo včlanjevati v društvo. Na začetku delovanja letne Občne zbore gasilci prirejajo po domačih hišah. Po desetih letih delovanja pa društvo ugotavlja, da imajo vse premalo vaj. Med letom izvedejo 2 do 3 vaje, vendar pa volja do vaj ni velika. Društvo šteje 46 članov, ki plačujejo članarino, članarino pa pobirajo tudi od 56 podpornih članov. Prirejajo vrtne veselice, ustanovijo tudi vaško knjižnico ter nastopajo v vaških predstavah. Leta ’23 podnačelnik opozori na problematiko prostorske stiske v gasilskem domu, ki pa se s prenovitvijo in povečanjem reši šele v letu ’29. V tem letu pričnejo zbirati tudi sredsta za novo gasilsko brizgalno, ki jo kupijo deset let kasneje.

V letu ’38 se zgodi prva prelomnica v društvu, saj po dolgih letih mirovanja in

zmanjšane aktivnosti društvo pod novim vodstvom Tomaža Groma zopet zaživi. Z novo gasilsko brizgalno in avtomobilom dvignejo moralo v društvu, zopet se aktivno udeležujejo gasilskih vaj ter se marljivo pripravljajo na veliko tekmovanje na Gasilskem kongresu 13. avgusta 1939, kjer ekipa Stare Vrhnike dobi srebrni venec za doseženo tretje mesto. Druga svetovna vojna preseka vzpon društva, ki pa se 14. oktobra 1945 ponovno sestane in prešteje škodo. Oprema je v večini uničena oziroma razprodana,

zaradi povojnih razmer pa se društvo še počasneje postavlja nazaj na svoje noge. Iz povojne generacije članov društva sta bila del vodstva Občinske gasilske zveze Andrej Caserman, ki je zasedal mesto predsednika vrhniške zveze in Homovec Anton, ki je opravljal dela občinskega poveljnika.

Leta ’60 razširijo upravni odbor društva na 9 članov z namenom, da se izvajanje zadanih nalog razdeli na več članov, ponovno pa se pokaže potreba po popravilu gasilskega doma ter menjavi gasilske brizgalne. Leta ’76 prostovoljci izdelajo 30 miz in 60 klopi za potrebe vrtnih veselic. Sedežne garniture nam zvesto služijo še danes.

Zaradi slabega stanja gasilskega doma, se seje in občni zbori vršijo v zadružnem domu. Na začetku 80-ih članom društva končno uspe dom pozidati, ga spraviti pod streho ter zaključiti z osnovnimi gradbenimi deli na domu, žal pa se s tem konča tudi delo društva na sploh saj vnema za gasilstvo nazadnje ugasne leta 1986.

Po dobrih osmih letih, leta ’94, društvo iz kome prebudi nova generacija mladih članov PGD Stara Vrhnika. Za predsednika izvolijo Borisa Remžgarja in Simona Bizjana za poveljnika. Ob pomoči Gasilske zveze Vrhnika ter vaščanov Stare Vrhnike mlada ekipa kupi orodno vozilo TAM80 in dokonča obnovitvena dela na gasilskem domu, kar proslavi 31.avgusta ’96 s svečano otvoritvijo. Od tega dne naprej društvo vsako zadnjo soboto v avgustu priredi gasilsko veselico na vaškem športnem igrišču. Društvo leta ’97 prejme priznanje turističnega društva Blagajana za lično obnovljen gasilski dom, leta 2001 pa bronasti znak Civilne zaščite.

Nova generacija gasilcev prične pridobivati gasilska znanja na izobraževanjih ter na služenju civilnega vojaškega roka v Gasilski brigadi v Sežani. Sedaj člani pridobljeno zanje s pridom uporabljajo pri svojem operativnem delu.

Finančna sredstva pritekajo v blagajno z gasilskimi koledarji, prirejanjem veselic ter občasnim pobiranjem prostovoljnih prispevkov po vasi. S finančnimi injekcijami pomaga tudi Gasilska zveza Vrhnika, ki razvoj in napredek društva vse skozi budno podpira ter usmerja.

Leta 2000 navežejo stik s poklicnimi gasilci iz Arizone in sodelovanje z njimi je odskočna deska za nove vizije in usmeritve društva. Dve leti kasneje si društvo kupi vozilo LADA NIVA, katerega predela v vozilo za hitro posredovanje. 22.maja 2002 pa društvo pri izdelovalcu gasilskih vozil Marjanu Pušniku v Slovenski Bistrici prevzame novo hitro tehnično vozilo Mercedes-Benz KA510 s povsem pravo gasilsko nadgradnjo. To ni le vozilo za prevoz orodja, temveč pravo hitro tehnično vozilo, za prevoz opreme za tehnično reševanje, nudenje prve pomoči ter gašenje z visokim tlakom. Vozilo so opremili ob pomoči Občine Vrhnika, Gasilske zveze Vrhnika in Civilne zaščite. HTV postane magnet tudi za nove člane, saj se  včlanjajo  v društvo gasilci tudi iz okoliških krajev.

V letu 2008 pa so k temu dodali še novega VW Transporterja, za prevoz opreme in moštva, vozilo pa vsebuje predvsem opremo za nudenje prve pomoči. Kot prispodoba na oživitev pozabljenega društva se člani tudi dejansko ukvarjajo z reševanjem življenj. Člani PGD Stara Vrhnika znajo nuditi prvo moč poškodovancem kot pravi strokovnjaki in profesionalci. Za to imajo na voljo najsodobnejšo opremo in potrebno znanje. Na tem področju sodelujejo z Zdravstvenim domom Vrhnika in Reševalno postajo Ljubljana.

Tudi Gasilska brigada Ljubljana na terenu računa na pomoč Stare Vrhnike. Poleg tega pa so gasilci tudi potapljači, reševalci na vodi in iz vode. V letu 2014 so pridobili tudi nov čoln za reševanje na vodi in s svojim delom še dodatno širijo področje dela društva.

Delo društva pa je pomembno tudi za celotno občino Vrhnika, saj skupaj s PGD Vrhnika in PGD Verd tvorijo osrednje gasilsko društvo na Vrhniki, kar pomeni, da so sestavni del gasilskega jedra, na katerega lahko prebivalci občine Vrhnika računajo ob vsakem klicu na pomoč.

Leta 1994, ko so začeli z delom mladi, so bile 4 intervencije v enem  letu. 20 let kasneje 2014 pa so imeli 84 intervencij v enem  letu.

Gasilci večino prostega časa namenijo prostovoljnem udejstvovanju v delovnih akcij na vasi in na raznih prireditvah, kjer skrbijo za požarno varnost. Tradicionalno za namene vzdrževanja vsako leto pripravijo gasilsko veselico in ter organizirajo druge izobraževalne in družabne dogodke s katerimi nabirajo prostovoljne prispevke. Še vedno so povezani z lokalno skupnostjo in sodelujejo z vaškim kulturnim društvom, s športnim društvom ter Krajevno skupnostjo s katerimi se trudijo ohranjati življenje na vasi.

Leto 2016 je bilo za društvo zopet polno pozitivnih sprememb. Že leta 2015 je naredilo prizidek k gasilskem domu za večje tovorno vozilo. Kupili so podvozje MAN TGM 13.290 z štirikolesnim pogonom, avtomatskim menjalnikom in potrebnim odgonom za črpalko.  Takoj po novem letu 2016 so pripravili potreben razpis tudi za nadgradjno vozila. Na tem razpisu je zmagal izdelovalec gasilskih nadgradenj, Marjan Pušnik iz Slovenske Bistrice, za nadgradjo vozila po gasilski tipizaciji GVC 16/15.

Med zbiranjem razpisne dokumentacije je prišlo tudi do korenite spremembe v gasilskem društvu saj so podpisali koncesijo z Upravo za zaščito in reševanje republike Slovenije, za posredovanje v prometnih nesrečah in tako postali GEŠP – gasilska enota širšega pomena.

Društvo je postalo GEŠP – gasilska enota širšega pomena. S tem se je pomembnost njihovega delovanja razširila na regionalno raven. Že pri opravljanju trenutnih dejavnosti, prostorske danosti ne zadoščajo, zato jim je MORS namenil del opuščene vojašnice. Trenutno prostorsko stisko rešujejo z starim vojaškim skladiščem in ploščadjo pred njim.

Na poti stoletja je društvo doživelo veliko lepega in preživelo tudi veliko težkih trenutkov. Vse preživete preizkušnje so le še dodatno okrepile zavest gasilcev, kar je dokaz, da člani Prostovoljnega gasilskega društva Stara Vrhnika niso pasivno spremljali dogodkov, temveč so z vso voljo in močjo, ki so jo premogli, držali društvo pokonci in prepričanje v uspeh ni zamrlo tudi takrat ne, ko je bilo videti, da je zgodba že končana. Samo srčna želja, dobri medsebojni odnosi in humani namen lahko obdržijo društvo tudi po dobrih sto desetih letih trdno povezano med seboj in dobro vgnezdeno v domačem kraju. In na koncu zagotovo drži njihov rek: »Gasilstvo ni hobi!«